Masz pytania?

Home / Masz pytania?

Oto często zadawane pytania:

 

Czy wodę zmiękczoną można pić?

Wodę zmiękczoną można pić. Jedynie pewną ostrożność powinny zachować osoby, które stosują dietę bezsolną.
Zmiękczając każdy 1 stopień niemiecki twardości, dodajemy około 8,2 mg sodu na 1 litr wody. Osoby stosujące dietę bezsolną powinny to uwzględnić przy obliczaniu dziennego spożycia soli. Wypijając dziennie 3 litry wody zmiękczonej, spożywamy 344,4 mg sodu, co odpowiada około 0,87 g soli kuchennej. Jest to przykładowa ilość soli zawarta w 1 kromce białego pieczywa. Zmiękczanie wody przy użyciu żywic jonowymiennych jest jedną z metod uzdatniania wody pitnej uznawaną przez Ministerstwo Zdrowia.
 

Czy woda zmiękczona jest słona?

W wodzie zmiękczonej zawartość sodu wzrasta, podczas gdy stężenie chlorków pozostaje bez zmian. Tymczasem słony smak powstaje w wyniku połączenia się sodu i chlorków. Woda zmiękczona nie jest więc wodą słoną.
 

Czy sól używana do regeneracji żywicy zmiękczacza może być szkodliwa dla środowiska?

Sól do regeneracji zmiękczaczy nie zawiera składników stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub środowiska człowieka. Produkt posiada atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny.
Ponadto, przy zmiękczaniu wody do minimalnego poziomu twardości określanego przez normę w Polsce (ok. 3°dH – stopni niemieckich), do kanalizacji podczas regeneracji urządzenia trafia znikoma ilość soli.
 

Czy zmiękczacz sprzyja namnażaniu się bakterii?

Tylko stojąca woda sprzyja proliferacji bakterii. Przez zmiękczacz codziennie przepływa woda, dzięki czemu nie ma ryzyka rozwoju mikroorganizmów.
W razie nie używania wody w domu przez dłuższy okres, np. podczas wyjazdów wakacyjnych, w urządzeniu można uaktywnić funkcję, dzięki której zmiękczacz co kilka lub kilkanaście dni będzie się regenerował, aby zapobiec namnażaniu się bakterii.
Zmiękczanie wody zapobiega rozwojowi groźnych bakterii takich jak Legionella, które gromadzą się w kamieniu kotłowym.
 

Czy zmiękczacz całkowicie usuwa z wody wapń, potrzebny organizmowi człowieka?

Dostarczenie odpowiedniej ilości wapnia jest niezbędne dla zdrowia człowieka. Cząsteczki wapnia rozpuszczonego w wodzie pitnej są jednak tylko w niewielkim stopniu przyswajane przez organizm człowieka. Woda zawierająca wapń dostarcza zaledwie niewielką część wapnia potrzebnego człowiekowi. Rola wody w dostarczeniu wapnia jest całkowicie marginalna.
Poza tym istnieją takie regiony w Polsce, np. w górach, gdzie woda jest naturalnie miękka i nie odnotowano tam znaczących niedoborów wapnia wśród miejscowej ludności.
 

Czy moja woda w kranie nie jest już uzdatniona?

Woda wodociągowa z założenia jest wodą spełniającą normy wody do picia. Jest już wodą uzdatnioną.
W Polsce najwyższa dopuszczalna twardość ogólna w wodzie do picia wynosi 28°dH (stopni niemieckich). Taka wartość nie jest szkodliwa dla zdrowia, ale oznacza wodę bardzo twardą, która powoduje liczne osady na bateriach, sanitariatach i kamień kotłowy w instalacji. średnia twardość wody wodociągowej w Polsce wynosi 18°dH, czyli z problemami spowodowanymi twardą wodą spotyka się większość Polaków.
 

Czy kamień kotłowy powoduje wzrost kosztów energii?

Tak. Kamień kotłowy zmniejsza spraw­ność kotła i procesu grzewczego w instalacjach centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Odłożenie się kamienia o grubości 1 mm na po­wierzchni wymiennika zmniejsza je­go sprawność o ok. 10%, tym samym zwiększa zużycie paliwa o podobną wartość. Szacuje się, że wzrost kosz­tów eksploatacji urządzeń grzewczych na skutek odkładania się kamienia ko­tłowego wynosi średnio ok. 20%.
 

Czy można zainstalować zmiękczacz w domu z przydomową oczyszczalnią ścieków?

W przypadkach wprowadzania popłuczyn do domowych biologicznych oczyszczalni ścieków, wskazane jest podejmować pewne środki ostrożności. W przydomowych oczyszczalniach ścieków, biologiczne osady są pożywką dla bakterii, które dokonują rozkładu osadów do stanu ciekłego. W sposób naturalny, ale również na skutek chlorków z przedmiotowych popłuczyn, ilość bakterii może być zbyt mała. Może to powodować obniżenie sprawności procesu oczyszczania ścieków. W celu zapobieżenia procesom biodegradacji, zaleca się stosować preparaty, które zawierają bogatą gamę bakterii. W skuteczny sposób wspomagają proces oczyszczania ścieków. W związku z powyższym wpuszczanie popłuczyn z urządzenia do przydomowej oczyszczalni ścieków jest uwarunkowane zaleceniami producenta oczyszczalni ścieków.
 

Czy sam mogę zainstalować zmiękczacz w moim domu?

Tak, o ile posiadasz odpowiednie umiejętności i wiedzę z zakresu instalacji wodno-kanalizacyjnych. Instalację należy przeprowadzić zgodnie z załączoną do każdego urządzenia instrukcją. W razie braku w/w umiejętności, sugerujemy zlecenie montażu zmiękczacza naszej lub innej wyspecjalizowanej firmie instalacyjnej.
Uruchomienie zmiękczacza musi być przeprowadzone przez nasz serwis. W przeciwnym wypadku gwarancja na urządzenie straci ważność.
 

Jak mogę uzdatnić wodę z własnej studni?

Woda z własnej studni najczęściej nie odpowiada normom wody pitnej, ze względu na obecność nadmiernych ilości niektórych związków, np. żelaza, manganu lub amoniaku. Po dostarczeniu próbki wody lub wyników badań przeprowadzonych przez uprawnione laboratoria, pomożemy Ci zdiagnozować problem i doradzimy jakie urządzenie można zastosować aby woda była zdatna do celów gospodarczych oraz spożywczych. 
 

Jak działa zmiękczacz?

Zmiękczacz posiada w swoim wnętrzu specjalne złoże jonowymienne, które jest naładowane ujemnie. Jony rozpuszczone w wodzie, odpowiedzialne za twardość (głównie wapnia i magnezu), są naładowane dodatnio. Zmiękczacz usuwa z wody jony odpowiedzialne za twardość, wymieniając je na jony sodu, tym samym zmiękczając wodę. Taka wymiana jonów zachodzi miliony razy podczas całego procesu zmiękczania wody. Podczas wymiany jonów, na złożu rośnie ilość jonów odpowiedzialnych za twardość. Gdy zdolność jonowymienna złoża jest wyczerpana (zwykle po kilku lub kilkunastu dniach, w zależności od twardości i ilości zużywanej wody), jest ono automatycznie regenerowane. Wówczas roztwór wody i soli (tzw. solanka) przepływa przez złoże. Zawarte w solance jony sodu są wymieniane na jony odpowiedzialne za twardość i te ostatnie są usuwane do kanalizacji.
 

Czy woda w butelce nie jest lepsza od wody z kranu?

Woda w butelce niewiele różni się od wody wodociągowej, jedynie spełnia inne wymogi. Woda w butelce jest ok. 100 razy droższa od wody wodociągowej i nie jest dostarczana bezpośrednio do domu. Zastąpienie wody butelkowanej wodą po stacji uzdatniania wody, zainstalowanej w Twoim domu, jest dużo bardziej ekonomiczne.
 

Po co instalować w domu filtr ze złożem wielofunkcyjnym?

Woda wodociągowa jest wodą spełniającą normy wody pitnej, ale zwykle zawiera chlor lub jego związki. Ich obecność w wodzie jest niezbędna ze względu na bezpieczeństwo bakteriologiczne, chlor służy bowiem do dezynfekcji wody. Ubocznym skutkiem jego obecności jest specyficzny i zarazem nieprzyjemny zapach, smak i wygląd wody. Taka woda może też podrażniać i wysuszać skórę. Filtr ze złożem wielofunkcyjnym wyeliminuje nieprzyjemny zapach chloru oraz poprawi smak i wygląd wody.
 

Po co instalować w domu filtr odwróconej osmozy?

Woda pitna z sieci wodociągowej jest pozbawiona żywych bakterii i mikroorganizmów, chociaż są one cały czas obecne w wodzie, tylko w stanie rozkładu po zastosowaniu chloru w procesie dezynfekcji. W wodzie wodociągowej mogą również znajdować się inne niepożądane substancje, m.in. takie jak azotany, pestycydy, niektóre metale ciężkie i kamień kotłowy. Filtr odwróconej osmozy jest jedynym urządzeniem do uzdatniania wody, który jednocześnie usuwa z wody nieprzyjemny zapach chloru, azotany i metale ciężkie.
Ponadto, dzięki temu urządzeniu unikniesz wydatków na zakup wody w butelkach, dźwigania jej ze sklepu i generowania dużych ilości plastikowych opakowań.